ph4_logo  INTERNATET
   

 
Hem Om Media Referenser Föreläsning Utdrag ur boken Forskning Köp boken Gästbok/Blogg Kontakt/Tipsa

Forskning

År 2010 gjordes ett forskningsarbete om boken Internatet av etnologi-studerande Claudio Montecinos Castro. Syftet var att beskriva och anallysera hvb-hemmets grundläggande antroposofiska läkepedagogik och arbetsmetod KBT (läs hela syftesformuleringen nedan). Forskningsarbetet uppmärksammades i Social Qrage nr 3 Juni 2010. Läs mer»

Claudia Montecinos forskning går att beställa här.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att genom en diskursanalys och ett dekonstruktivistiskt perspektiv beskriva och analysera Byskolans grundläggande antroposofiska läkepedagogik och arbetsmetod KBT. Att få en förståelse för hur dessa verkade i praktiken och belysa hur elever och personal föreställde sig och definierade varandra, och vilka positioner de intog genom detta. Hur elever och lärare upplevde vardagen, hur den strukturerades och hur arbetet organiserades på skolan. Hur eleverna strävade aktivt för att forma sin dagliga tillvaro. Slutligen hur lärare som tidigare har arbetat på skolan, samt före detta elever och nuvarande ledningspersonal väljer att framställa Byskolan idag, utifrån sin syn på skolans omdebatterade historia?

 

De grundläggande frågeställningarna som kommer att behandlas i studien är:

Vad är syftet med Byskolans antroposofiska läkepedagogik och arbetsmetoden KBT?

Hur arbetade man praktiskt med läkepedagogiken och arbetsmetoden KBT och hur kan det kopplas till en övergripande vårdideologisk diskurs?

Vilka föreställningar hade elever och personal om varandra och hur kan dessa kopplas till handlingar och yttranden?

Hur upplevde eleverna sin vardag i skolan, går det att urskilja strategier i deras sätt att hantera sin situation i skolan?

Vilka bilder av Byskolan har kommit att skapas utifrån de erfarenheter man har av skolan?

Copyright | Hemsida med Sitoo